Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Selfwing Nhật Bản được thành lập từ ngày 01 tháng 03 năm 2000, tại Trung tâm Incubation Đại học Waseda, Tp.Tokyo, Nhật Bản với người đứng đầu là Tiến sĩ Yukiko Hirai - nhà nghiên cứu Giáo dục khởi nghiệp – đạt giải thưởng cống hiến xuất sắc nền Giáo dục Nhật Bản năm 2008. Sau hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực ươm mầm giáo dục, Công ty đã thành công với việc tư vấn quản lý và đào tạo các chương trình “Khởi nghiệp”, “Tinh thần doanh nhân” và chương trình kinh doanh, văn hóa tại Nhật Bản. 

Nhằm thúc đẩy các Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam và nhân rộng việc ươm mầm giáo dục Nhật Bản, Đồng hành với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng, Với chính sách phát triển nguồn nhân lực, đón đầu làn sóng đầu tư Nhật Bản, Công ty TNHH Ươm mầm Nhân lực Selfwing Việt Nam được thành lập ngày 01 tháng 02 năm 2016, với giấy phép số 6566635575 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Đà Nẵng phê duyệt. 

Sứ mệnh

Giới thiệu, hỗ trợ và triển khai các chương trình Giáo dục theo phong cách Nhật Bản đến với Việt Nam, xúc tiến các hoạt động đầu tư của Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời triển khai chương trình đến các nước khác trong khu vực Asean bắt đầu từ Việt Nam.

Tầm nhìn

Đóng góp cho nền giáo dục thế hệ mới và đào tạo nhân tài bằng chương trình ươm mầm nhân lực, nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân ngay từ nhỏ cho các thế hệ hệ trẻ, thông qua việc giới thiệu, áp dụng phương pháp giáo dục Nhật Bản, cung cấp các bí quyết kinh doanh, xúc tiến giáo dục và việc làm tại Nhật Bản, hướng đến mở rộng tại thị trường Asean.

Giám đốc Điều hành: Tiến sĩ Nghiên cứu giáo dục khởi nghiệp Hirai Yukiko

- Nhà lãnh đạo đạt giải thưởng cống hiến xuất sắc cho nền Giáo dục Nhật Bản

- Thành viên sáng lập hiệp hội New business Tokyo

- Giáo sư trường Đại học Ryukyu (đến 3/2014)

- Nghị viên Nội các (đến 8/2013)

- Diễn giả các hội nghị lớn tại Nhật Bản: Hội nghị phát triển thương nghiệp, Hội nghị hỗ trợ khởi nghiệp, Hội nghị đào tạo nhà khởi nghiệp,…

Giám đốc: Bà Trần Song Bình Dương

- Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nhật thành phố Đà Nẵng

- Chuyên gia tư vấn bộ máy doanh nghiệp, giảng viên các khóa kỹ năng Quản trị, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng tư duy Logic...

- Đạt giải thưởng Nhà Lãnh đạo xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2014.